STĚHOVÁNÍ KTV

Katedru tělesné výchovy od 7. září 2016 nově najdete na adrese Jindřišská 27, ve 4. patře.

Těšíme se na Vás.

INFORMACE K ZAČÁTKU VÝUKY V ZIMNÍM SEMESTRU

Výuka v zimním semestru začíná v pondělí 3.10., pokud přímo v rozvrhu není uvedeno jinak.

Přihlašování do rozvrhu TV na webových stránkách KTV pro studenty FF, FHS, FSV, VŠUP a AVU začíná
19.9. v 0.00. hod. a končí 31.10.

Přihlašování do SIS pro studenty FF, FSV a FHS probíhá do 23.10. a pro studenty VŠUP a AVU dle pokynů jejich fakulty.

Konzultační hodiny v září se konají na katedře TV v Jindřišské 27, 4.patro od 8.9. do 29.9. ve dnech pondělí až čtvrtek 10-12 hod.  Zápočty zapisuje kterýkoliv přítomný učitel.

Pravidla pro výuku ve sportovním centru Hostivař

Pro výuku ve Sportovním centru Hostivař (kromě bazénu) je nutný vlastní zámek pro uzamčení skříňky.

Do bazénu je povolen vstup pouze ve sportovních plavkách, nikoli v bermudách nebo trenýrkách!

Sportovní reprezentace FF UK

Zájemci, kteří provozují výkonnostní sport a mají zájem reprezentovat FF UK ve sportovních turnajích a na Českých akademických hrách, se mohou přihlásit na KTV osobně nebo e-mailem. Uveďte prosím své jméno, kontakt, sportovní disciplínu a dosaženou výkonnost.

Slideshow