Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu

Tělesná výchova a sport na FF UK jsou realizovány těmito organizačními formami:

I. Prezenční tělesná výchova

Realizuje se v pravidelných výukových jednotkách 1x týdně podle semestrálního rozvrhu. Nabídka TV a sportu je určena studentům všech ročníků FF UK, FSV UK, FHS UK a AVU.

Vypsané sporty (specializace) jsou uvedeny v rozvrhu v SIS. Přihlašování na TV probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Studenti AVU si vyberou sport a přihlašují se e-mailem tajemníkovi katedry – vratislav.chvatal@ff.cuni.cz
Studenti FHS UK se mohou přihlásit pouze do jedné neplacené hodiny tělesné výchovy. Účast v hodinách TV s příplatkem není limitována.

Specifickou formou prezenční TV na FF UK je možnost účasti na trénincích vybraných sportovních oddílů Vysokoškolského sportovního klubu Humanita. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři a cvičitelé. Tato forma TV umožňuje studentům věnovat se při studiu výkonnostnímu sportu a zúčastňovat se pravidelných VŠ sportovních soutěží. Podmínkou je členství ve VSK Humanita. Vybrané tréninkové hodiny VSK Humanita jsou zahrnuty v SIS.

II. Kurzy a jednorázové sportovní akce

Tato forma je alternativou k prezenční TV. Za absolvování sportovně – turistických kurzů KTV v celkovém rozsahu 5 zápočtových dnů za semestr lze získat zápočet. Přehled kurzů s uvedením jejich délky, charakteristiky a podmínek účasti naleznete v záložce Sportovní kurzy. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře pod vybraným kurzem.

Podmínky udělení zápočtu:

Ad I. Za aktivní účast ve vybrané prezenční hodině TV získá student 2 kredity. V průběhu semestru jsou tolerovány max. 3 neúčasti v hodině TV. V případě vyššího počtu absencí (i z důvodu nemoci či ze studijních důvodů),bude umožněna náhrada max. 2 absencí za semestr. Nahrazení hodiny v průběhu semestru je možné po domluvě s vyučujícím na nepříplatkové hodině z našeho rozvrhu, na děkanském sportovním dni či ve vypsaných TV aktivitách ve zkouškovém období.

Ad II. Za účast na sportovních kurzech KTV v celkovém rozsahu 5 zápočtových dnů za semestr získá student 2 kredity. Pro získání kreditů je třeba v SISu si zapsat kód ASZTV0083 pro kurzy v zimním semestru a kód ASZTV0084 pro kurzy v letním semestru.

 

Úvod > Výuka > Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu