Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu

Tělesná výchova a sport na FF UK jsou realizovány těmito organizačními formami:

I. Prezenční tělesná výchova

Realizuje se v pravidelných výukových jednotkách 1x týdně podle semestrálního rozvrhu. Nabídka TV a sportu je určena studentům všech ročníků FF UK, FSV UK, FHS UK a AVU.

Vypsané sporty (specializace) jsou uvedeny v rozvrhu v SIS. Přihlašování na TV probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Studenti AVU si vyberou sport a přihlašují se e-mailem tajemnici katedry – vera.hrazdirova@ff.cuni.cz

Specifickou formou prezenční TV na FF UK je možnost účasti na trénincích vybraných sportovních oddílů Vysokoškolského sportovního klubu Humanita. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři a cvičitelé. Tato forma TV umožňuje studentům věnovat se při studiu výkonnostnímu sportu a zúčastňovat se pravidelných VŠ sportovních soutěží. Podmínkou je členství ve VSK Humanita. Vybrané tréninkové hodiny VSK Humanita jsou zahrnuty v SIS.

II. Kurzy a jednorázové sportovní akce

Tato forma je alternativou k prezenční TV. Za absolvování sportovně – turistických kurzů KTV v rozsahu 5 dnů za semestr lze získat zápočet. Přehled kurzů s uvedením jejich délky, charakteristiky a podmínek účasti naleznete v záložce Sportovní kurzy. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím interaktivního formuláře pod vybraným kurzem.

Podmínky udělení zápočtu:

Ad I. Za aktivní účast ve vybrané prezenční hodině TV získá student 2 kredity. Tolerance: max. 3 absence za semestr. Pokud bude mít student absenci větší než 3 povolené (i z důvodu nemoci či ze studijních důvodů), může si hodinu nahradit na nepříplatkové hodině z našeho rozvrhu. Nahrazení hodiny je možné po domluvě s vyučujícím.

Ad II. Za účast na sportovních kurzech KTV v rozsahu 5 dnů za semestr získá student 2 kredity. Pro získání kreditů je třeba v SISu si zapsat kód ASZTV0083 pro kurzy v zimním semestru a kód ASZTV0084 pro kurzy v letním semestru.

 

Úvod > Výuka > Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu