Sportovní kurzy

Zápočet z TV a 2 kredity můžete získat také za účast na sportovních kurzech KTV v celkovém rozsahu 5 zápočtových dnů za semestr. Pro získání kreditů je třeba v SISu si zapsat kód ASZTV0083 pro kurzy v zimním semestru a kód ASZTV0084 pro kurzy v letním semestru.

  • V zimě pro vás pořádáme tuzemské i zahraniční kurzy sjezdového lyžování, freeridu, snowboardingu, běžeckého lyžování nebo zimní přechody (přejezdy) hor.
  • Náplní letních kurzů doma i v zahraničí je pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika, windsurfing a horolezectví.
  • Po skončení semestru si ve zkouškovém období můžete zacvičit a relaxovat v rámci kontinuálních kurzů TV.

Nabídka sportovních kurzů:

Termín Název kurzu Zápočtové dny Variabilní symbol
    26.5. –  31.5. 2019 Beach/volejbalový kurz Horní Poříčí           7 625 000 420
    18.7. – 28.7. 2019 Pobaltím na kole     KURZ OBSAZEN           10 625 100 427
    11.8. – 18.8. 2019 Albeř           7 625 000 424
    30. 8. – 8. 9. 2019 Windsurfing           7 625 000 425
    19.9. – 29.9. 2019 Korsika – cykloturistický kurz           10 625 100 429
    23.9. – 28.9. 2019 Babí léto s Krakonošem           6 625 000 426

Přihlášení na kurzy a platby:

Vyplňte přihlášku – online formulář u vašeho zvoleného kurzu.

Informace k platbě:
Zašlete peníze na účet č. 85631011/0100 (v termínu uvedeném u vybraného kurzu).

Na kurz jste přihlášeni až po připsání celé částky na výše uvedený účet.

Variabilní symbol je uveden u kurzu (devítimístné číslo).

Specifický symbol je číslo osoby (UKČO)
Vaše UKČO je uvedeno v SISu a na ISIC kartě (osmimístné číslo pod fotkou).
EUS – Externí uživatelé služeb vyplní datum narození ve formátu DDMMRRRR.

 

Úvod > Sportovní kurzy