Sportovní kurzy

Zápočet z TV a 2 kredity můžete získat také za účast na sportovních kurzech KTV v celkovém rozsahu 5 zápočtových dnů za semestr. Pro získání kreditů je třeba v SISu si zapsat kód ASZTV0083 pro kurzy v zimním semestru a kód ASZTV0084 pro kurzy v letním semestru.

  • V zimě pro vás pořádáme tuzemské i zahraniční kurzy sjezdového lyžování, freeridu, snowboardingu, běžeckého lyžování nebo zimní přechody (přejezdy) hor.
  • Náplní letních kurzů doma i v zahraničí je pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika, windsurfing a horolezectví.
  • Po skončení semestru si ve zkouškovém období můžete zacvičit a relaxovat v rámci kontinuálních kurzů TV.

Nabídka sportovních kurzů   

Plánované kurzy se uskuteční pouze v případě, že to situace dovolí!

 

    Termín Název kurzu Zápočtové dny Variabilní symbol
21. 5. – 25. 6. 2024 Kontinuální cvičení STEPAEROBIC/BODYSTYLING
22. 5. – 26. 6. 2024 Kontinuální cvičení PILATES
22. 5. – 26. 6. 2024 Kontinuální cvičení POSILOVNA
7. – 9. 6.  2024 Turistika okolo skalních měst Adršpach 3
16. – 21. 6. 2024 Turistika v Jeseníkách – kurz zrušen 5 625000505
26. 6. – 11. 7. 2024 Skotsko na kole 10 625100507
5. – 9. 8. 2024 Cykloturistický pobyt na KUKSu 5 625000501
26. – 31. 8. 2024 Albeř sportovní a turistická 5 625000508
4. – 8. 9. 2024 Vodácký kurz – splutí Vltavy 5 625000504
30. 8. – 8. 9. 2024 Windsurfing 8 625000509
9. – 12. 9. 2024 Albeř – úvodní soustředění 1. ročníků 625000510
13. – 22. 9. 2024 Černá Hora na kole 10 625100511
23. – 28. 9. 2024 Toulání s Krakonošem 5 625000512

Přihlášení na kurzy a platby/Enrol to the courses and payments:

Vyplňte přihlášku – online formulář u vašeho zvoleného kurzu./ Fill in the online form for enrolling to the course you´ve chosen.

Pokyny k platbě/Payment instructions:
Zašlete peníze na účet č. 85631011/0100 v termínu uvedeném u vybraného kurzu. Při platbách ze zahraničního účtu, kde není možno zadat VS, prosíme o doplňující informaci v textu platby a také o informování vedoucího kurzu emailem./ Send the payment to the account no.85631011/0100 in advance of the payment deadline, in case you don´t have a Czech account number, use IBAN below. In case of foreign payments where is no option of variable symbol please write name of the sport course/lesson in message for beneficiary and send this information via email to the lector as well.

Bankovní spojení/Bank account:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1
Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Platby přes aplikace typu Revolut nejsou možné! Nelze pak identifikovat platby./ Payments through applications such as Revolut are not possible! Payments are unable of identification then.

Variabilní a specifický symbol vyplňte pečlivě, aby došlo ke spárování Vaší platby s kurzem./ It´s important to fill in variable & specific symbol correctly otherwise the payment won´t be paired!

Variabilní symbol je devítimístné číslo uvedené u kurzu./ Variable symbol is the nine-digit number given for the course.

Specifický symbol je číslo osoby UKČO./ Specific symbol is the ID number at your ISIC card/you can find it at SIS as well.
Vaše UKČO je uvedeno v SISu a na ISIC kartě (osmimístné číslo pod fotkou).
EUS – Externí uživatelé služeb vyplní datum narození ve formátu DDMMYYYY.

Na kurz jste přihlášeni až po připsání celé částky na výše uvedený účet.
Pozn. Není v našich silách zasílat potvrzení o zaplacení kurzu. Provedenou platbu naleznete ve svém výpisu z účtu.

Úvod > Sportovní kurzy