Skotsko na kole

Katedra tělesné výchovy FF UK pořádá ve spolupráci s CK Adventura cykloturistický kurz.

Projedeme divokou skotskou krajinou, plnou starobylých hradů a tvrzí, krásných jezer a kopců. Budeme se pohybovat po Skotském venkově, národních parcích i známých turistických místech. Navštívíme jednu z nejznámějších skotských distilerii, hlavní město Edinburgh a tajemný Loch Ness. Podíváme se také na jedny z nejkrásnějších ostrovů vnějších Hebrid – ostrov Skye. Pokud počasí dovolí, vyšplháme i na nejvyšší horu nejen Skotska, ale celé Velké Británie – Ben Nevis.

Kurz je určen studentům FF UK, FSV UK, FHS UK a AVU. V případě volné kapacity se kurzu mohou zúčastnit také studenti ostatních VŠ, členové klubu Alumni a zaregistrovaní externí uživatelé služeb UK.

     

Termín: 10. – 25. 7. 2021

Sraz: 10. 7. 2021 v 16 hod. – parkoviště pod areálem SCUK, Bruslařská 10, Praha 10
Odjezd: 10. 7. 2021 v 17 hod.
Návrat: 25. 7. v odpoledních hodinách k areálu SCUK

Ubytování: v kempech ve vlastních stanech
Stravování: polopenze připravovaná kuchařem CK Adventura
Doprava: hromadná – bus s vlekem na kola

Přibližná trasa: https://mapy.cz/s/demecopepu

Cyklotrasy: 75% asfalt, občas hladká šotolina. Vhodné pro treková i horská kola. Většina tras vede zvlněnou krajinou s velkým množstvím zajímavostí na trase.
Klima: teplo a časté deště, v horách bude chladněji. Všudypřítomné muchničky „midges“

Cena:  20.500 Kč
Zahrnuje:
– 11x ubytování ve stanu v kempu
– 11x polopenze
– klimatizovaný autobus, cyklovlek
– mapky a informační materiály
– pojištění léčebných výloh a storen zájezdu (limit 80 % ceny)
Nezahrnuje:
– vstupné do navštívených objektů, ochutnávky aj.
– ostatní stravování a nápoje

Přihlášky: do 15. 4. 2021 v online formuláři
Počet účastníků: 40

Podmínky účasti:

  1. Úhrada platby na FF 1.500,- Kč ihned po přihlášení převodem na účet FF UK nebo v hotovosti vložením do pokladny FF UK. Při platbě pečlivě vyplňujte VS
  2. Záloha 9.500 Kč na účet CK Adventura do 15. 4. 2021. Fakturační údaje a smlouvu s CK Adventura zašle vedoucí kurzu účastníkům mailem po přihlášení na webu KTV.
  3. Doplatek 9.500 Kč na účet CK Adventura do 15. 6. 2021.

Vedoucí: Eva Šeflová, Vratislav Chvátal

Program:
1. – 2. den:

Odpolední přejezd z Prahy přes Evropu do Calais, odtud noční přejezd trajektem do Doveru. Zde první cyklistická etapa po okolí tohoto přístavního města přezívaného „vstupní brána do Anglie“ vzhledem k jeho strategické poloze na pobřeží nebo po okolí přímořského letoviska Hastings, které je po celém světě známé hlavně svými dějinami, jelikož se zde v roce 1066 odehrála snad nejvýznamnější bitva anglických dějin. Noční přejezd autobusem do oblasti Lake District.

3. den:
Cyklistika v největším národním parku Velké Británie Lake District, který se pyšní neuvěřitelným množstvím jezer např. nádherná jezera Thrilmere a Grasmere, která jsou zasazená v kopcovité krajině Cumbria mountains, kde se, pro zajímavost, také nachází nejvyšší hora Anglie Scafell Pike. Délka etapy 30–55 km.

4. den:
Další cyklistická etapa v Lake District, kolem jezera Crummock Water, přes tržní městečko a zároveň centrum turismu v severní části parku Keswick až k podivuhodné prehistorické památce Castlerigg Stone Circle, což je kamenný kruh vytvořený ze 48 megalitů, kterému se přezdívá „Stonehenge severu“ a pochází pravděpodobně ze 4. století př. n. l. Délka trasy je 25–70 km.

5. den:
Přejezd autobusem do Skotska kolem největšího skotského města Glasgow, patřícího mezi nejkrásnější viktoriánská města s množstvím památek a galerií; kolem jezera Loch Lomond, pyšnícího se titulem největšího jezera ve Skotsku a horským údolím Glen Coe, ve kterém prochází úsek nejslavnější dálkové turistické trasy Skotska West Highland Way, kterému se říká Devil’s Staircase neboli Ďáblovo schodiště. Příjezd do kempu a možná odpolední projížďka po jeho okolí.

6. den:
Případný výstup na Ben Nevis, nejvyšší horu Velké Británie vysokou 1 344 m; návštěva města Fort Wiliam ležícího téměř na úpatí hory, dnes je známé jako hlavní centrum volnočasových venkovních aktivit v Británii pro své rozmanité okolí vhodné pro pěší túry, treky, horskou cyklistiku nebo rybaření. Možná cyklistická etapa po Old Military Road, síti starých silnic postavených vojáky v 18. století, která měla posloužit k potlačení povstání Jakobitů proti svému králi. Délka trasy 35–50 km.

7. den:
Trasa kolem uměle vytvořeného Kaledonského kanálu, tento průplav spojuje Severní moře a Atlantský oceán, slouží pro rekreační a sportovní plavby a je na něm několik desítek zdymadel, nejznámější z nich je Neptunovo schodiště, soustava 8 komor, které překonávají výškový rozdíl 28 m. Návštěva hradu Eilean Donan, jednoho z nejkrásnějších skotských hradů, který byl v 18. století téměř zničen anglickými vojsky, přesto si však uchoval svou krásu a dnes ho lze najít na nejslavnějších fotografiích ze Skotska. Odpolední přesun autobusem na ostrov Skye. Trasa 40–70 km.

8. den:
Projížďka po největším a také nejkrásnějším ostrově Vnitřních Hebrid Skye. Ostrov je s pevninou spojen mostem Skye Bridge a je známý hlavně pro svou neobyčejnou přírodu, množství specifických chráněných živočichů, ale i bohatou historii. Návštěva města Portree, největšího města ostrova a zároveň hlavního centra turistického ruchu na ostrově a návštěva města Uig, které je významné z hlediska lodní dopravy, protože nabízí hlavní spojení mezi Vnitřními a Vnějšími Hebridy. Trasa 50–90 km.

9. den:
Prohlídka starobylého hradu Dunvegan, který je nejstarším stále obydleným hradem ve Skotsku, byl v průběhu dějin několikrát přestavován, takže se na něm ukazuje několik různých architektonických stylů. Od hradu výlet loďkou k tulením koloniím v nedalekém jezeře Loch Dunvegan. Projížďka po západní části ostrova. Délka 35–50 km.

10. den:
Přejezdový den. Přes snad nejznámější skotské jezero Loch Ness, které je celosvětově známé pro záhadnou mořskou příšeru Lochnesku, která údajně žije v hlubinách tohoto jezera. Na západním břehu tohoto jezera stojí středověký hrad Urquhart, z nějž do dnešních dob zbyly již jen trosky, protože při povstání Jakobitů v 18. stol. vyhodili stoupenci krále hrad do povětří, aby se ho Jakobité nezmocnili, přesto patří k nejnavštěvovanějším hradům Skotska.

11. den:
Cyklistický výlet po skotských distilerkách – Tour de Whisky; distilerie Glenfiddich a Maccalan, zde ochutnávka pravé skotské sladové whisky. Trasa 35–50 km.

     

12. den:
Cyklistická trasa z vesničky Tomintoul s nádhernou ukázkou gregoriánské a viktoriánské kultury, přes jezero Loch Builg, královské panství Balmoral, na jehož místě královna Viktorie nechala přistavět k původnímu hradu reprezentativní panství, které je ještě dnes využívané královskou rodinou, z původního hradu se dochoval pouze památník v místech, kde byl do hradu vchod, až do viktoriánské vesničky Ballater. Délka trasy 40–110 km.

13. den:
Cyklistický okruh oblastí Glen Muick s rozsáhlou divokou přírodou poskytující útočiště pro mnoho druhů divoké zvěře, centrem oblasti je House of Glenmuick, obklopený rozsáhlými zahradami a sloužící jako místo pro luxusní nebo sportovní dovolené, přes palírnu whisky Royal Lochnagar Distillery a zpět do Ballateru. Trasa 35–60 km.

14. den:
Ranní přejezd do Edinburghu, hlavního města Skotska, které se má čím pyšnit, přezdívá se mu proto také „Athény severu“; k vidění je např. Edinburgh Castle, stojící na kráteru vyhaslé sopky nad městem, je obklopený strmými srázy a je z něj nádherný výhled až 150 km do dáli. Ulicí Royal Mile je hrad spojený s rezidencí britských panovníků Palace of Holyrood, jehož největší místností je Galerie skotských králů, kde jsou vystavené portréty 89 skotských panovníků, palác je obklopen rozsáhlými zahradami a parky, Calton Hill, kopec uprostřed města, je dalším pozůstatkem sopečné činnost; a Edinburgh University, jedna z neprestižnějších univerzit na světě, byla postavená na konci 16. století a stále patří mezi nejkrásnější pamětihodnosti Edinburghu. Noční přejezd do Jižní Anglie.

15. den:
Cyklistika v okolí města Canterbury, sídla Canterburského arcibiskupství a primase anglikánské církve, má tedy hlavně náboženský význam. Největší dominantou města je Canterburská katedrála, která je pro svůj význam zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Večerní přejezd trajektem do Francie a noční přejezd do ČR. Délka trasy 50–70 km.

16. den:
Příjezd do ČR v odpoledních hodinách

PŘI ZÍSKÁNÍ 5 ZÁPOČTOVÝCH DNŮ ÚČASTÍ NA KURZECH VYPSANÝCH FF UK V PRŮBĚHU JEDNOHO SEMESTRU, MÁTE NÁROK NA ZÁPOČET A 2 KREDITY!

Úvod > Sportovní kurzy > Skotsko na kole