Jóga pro zaměstnance

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

cvičení pro zaměstnance je zpět:)

Protáhněte se po práci s Aničkou Augustinovou a jógovými asánami v pohodlí domova. Cvičí se každé úterý večer 19 – 20h online. 

Lekce jsou určeny pro všechny bez rozdílu věku či zkušeností. Lekci si můžete doma přizpůsobit dle vlastních potřeb.

Prosíme o registraci zdeJóga pro zaměstnance

Přihlásit do hodiny se můžete zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE4M2U5NDItMDM2My00OWQ0LWFmYjgtNjgwNWYwYzI2MDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%223b6842f5-9a90-4641-acd0-bc0fae17b4e2%22%7d

Případný kontakt na lektorku: Mgr. Anna Augustinová

Úvod > Jóga pro zaměstnance