Kontakt

Sídlo

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY FF UK
Jindřišská 27, 4. patro
Praha 1

E-mail

ktv@ff.cuni.cz

Telefon

221 619 322

Korespondenční adresa

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Katedra tělesné výchovy
nám. Jana Palacha 2
116 38  Praha 1

Úvod > Kontakt