Rozvrh

Přihlašování na TV probíhá přes Studijní informační systém (SIS), tak jako na jiné předměty.
KTV zajišťuje výuku pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV a AVU.
Studenti AVU si vyberou sport a přihlašují se na TV e-mailem tajemnici katedry vera.hrazdirova@ff.cuni.cz.
Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky.
Studenti FHS UK se mohou přihlásit pouze do jedné neplacené hodiny tělesné výchovy. Účast v hodinách TV s příplatkem není limitována.

Upozornění:
Po 1. výukové hodině absence bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.

Rozvrh výuky TV na ZS 2020/2021

Rozvrh online výuky – ZS 2020/2021


Legenda:

AULAN Lezecká stěna Týnská

BEACH – Hamr Sport

CIB – Lezecká stěna Cibulka

KH4D – Kampus Hybernská

KOJED Koleje a menza Opletalova

LOK – Boulderová stěna Lokal Blok

MET – Zumba palác Metro

RUZ – Fitness centrum R5

SCUKSportovní centrum UK

SKA – Jóga Skalka

Úvod > Výuka > Rozvrh