Rozvrh

Přihlašování na TV probíhá přes Studijní informační systém (SIS), tak jako na jiné předměty.

Přístup pro studenty FF, FHS a FSV: Rozvrh výuky TV na ZS 2021/2022

Zápis předmětů a rozvrhu – Manuály FFUK (cuni.cz)

KTV zajišťuje výuku pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV a AVU.

Studenti FHS UK se mohou přihlásit pouze do jedné neplacené hodiny tělesné výchovy. Účast v hodinách TV s příplatkem není limitována.
Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky.

Upozornění:

Studenty zapsané do hodin TV zdvořile žádáme o maximální ohleduplnost a dodržování hygienických pravidel, zejména pak na povinnost nosit respirátory mimo prostory výuky TV (chodby, šatny sportovních objektů). V případě dočasného respiračního infektu doporučujeme odložit účast na TV do odeznění příznaků. Předem vám děkujeme za pochopení.

Po 1. výukové hodině absence bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.

Studenti AVU si vyberou sport a přihlašují se na TV e-mailem tajemnici katedry vera.hrazdirova@ff.cuni.cz.

Přístup pro studenty AVU: Rozvrh výuky TV na ZS 2021/2022

Edit pro studenty: úterní a čtvrteční jóga s Aničkou ASZTV0074 je pouze formou online výuky!

Legenda:

AULAN Lezecká stěna Týnská

BEACH – Hamr Sport

CIB – Lezecká stěna Cibulka

KH4D – Kampus Hybernská

KOJED Koleje a menza Opletalova

LOK – Boulderová stěna Lokal Blok

MET – Zumba palác Metro

RUZ – Fitness centrum R5

SCUKSportovní centrum UK

SKA – Jóga Skalka

Úvod > Výuka > Rozvrh