Dobrovolná výuka tv v ZS pokračuje dál/Voluntary PE in winter term continues

Milé studentky, milí studenti, (for English scroll down)

po dohodě s vedením naší fakulty jsme získali výjimku a výuka zajišťovaná KTV FF UK od zítřka pokračuje na bázi dobrovolnosti dle běžného rozvrhu, tj. od 3.1. do 12. 1. 2024.

Odpadají pouze pondělní a středeční hodiny jógy a orientálních tanců Karolíny Štraus Idris. Kdo by si chtěl nahrazovat tyto hodiny i v jiném sportu, ať se neostýchá a napíše přímo lektorovi dané hodiny, rádi Vám vyjdeme vstříc a do hodin Vás přijmeme.

Těšíme se na Vaši účast, pohyb a energii, kterou jím získáme! Vzhledem k tomu, že ostatní předměty na FF UK jsou zrušeny a někteří studenti nejsou v Praze, studentům FF UK se absence nepočítají.

Pokud však můžete přijít, dorazte, zvláště v kolektivních sportech to bude potřeba:)

Děkujeme a přejeme Vám všem mnoho pozitivní energie v roce 2024!

Sportu zdar!

KTV FF UK

 

Dear students,

we received an exception within Faculty of Arts (FF UK) after arrangement with the Head office so physical education provided by KTV FF UK continues on voluntary basis from tomorrow following normal schedule of winter term from 3rd January till 12th January 2024.

Only subjects taught by Karolína Štraus Idris (yoga and oriental dance) won’t be running at the moment, so anybody from those classes is more than welcome in any other subjects of physical education, just write directly to the lector of your chosen sport you would like to be attending.

We are all looking forward to your presence, energy and joy from the movement! According the fact that other subjects at Faculty of Arts (FF UK) are cancelled and some of the students are not in Prague, no absence will be count to the students of Faculty of Arts (FF UK).

However if you can come, please do, especially in team’s sport every person will be adored:)

Thank you all and we wish you lots of positive energy in year 2024!

Yours

KTV FF UK

 

Úvod > Aktuality > Dobrovolná výuka tv v ZS pokračuje dál/Voluntary PE in winter term continues