Rektorský sportovní den/Rector´s Sports Day 2024

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom Vás pozvali na Rektorský sportovní den, který se letos koná v úterý 14. května 2024. Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s kolegy z kateder tělesné výchovy na Univerzitě Karlově pestrou nabídku sportů. Přijďte si s námi zasportovat, poměřit síly, vyzkoušet si nové sportovní aktivity či jen tak se neformálně potkat se spolužáky a kolegy.

Tento sportovní svátek můžete mimo jiné využít k náhradě absencí v hodinách tv, kterou v rámci pravidelné výuky KTV FF UK navštěvujete.

Přehled nabízených sportů, časový harmonogram, místo konání a možnost přihlášení najdete zde: https://rektorskyden.cuni.cz/RD-1.html

PS: Soutěžit budou i děkanátní družstva jednotlivých fakult, včetně týmu z FF UK, tak je pojďme fanouškovsky podpořit:)

Sportu zdar!

KTV FF UK

 

Dear students,

we would like to kindly invite you to Rector´s Sports Day, which will take place on Tuesday 14th May 2024. We´ve prepared with colleagues from departments of physical education at Charles University various offer of sport activities. You can enjoy sportive day, try your stamina, try and discover new sports or just hang out with your classmates or colleagues in informal way.

Besides during this sport festive day you can catch up with your absences/substitution during regular weekly classes by DPE FA CU you´re enroled.

Schedule of sport activites, timetable, place and how to enrol to each and every sport can be found here: https://rektorskyden.cuni.cz/RDEN-1.html

PS: Even the Dean´s offices from faculties within Charles University, our Dean´s team of FA CU included, will compete with their teams, so let´s go to cheer them:)

Sport greetings!

DPE FA CU

Úvod > Aktuality > Rektorský sportovní den/Rector´s Sports Day 2024