Výuka tělesné výchovy začíná

Milí studenti,

výuka tělesné výchovy začne 5. října, a to pouze online výuka několika vybraných hodin TV.

Formu výuky zjistíte z informace v SIS. Základní informaci o organizaci výuky TV v ZS jste již obdrželi od lektora příslušné hodiny TV, do které jste se zapsali. Pokud jste zapsáni do hodiny, která nyní nemůže být vyučována (zákaz prezenční výuky TV a pro oficiální výuku uzavřené Sportovní centrum UK v Hostivaři), můžete si vybrat některou z outdoorových aktivit, které pro vás tým lektorů KTV FF UK připravil:

Nabídka outdoorových aktivit KTV FF UK na říjen.

Přihlášky na jednotlivé aktivity zasílejte na e-mail příslušného lektora den předem, nejpozději do 18.00 h. Nejedná se o výuku TV, ale o dobrovolnou příležitost k pohybu v čase vašeho studia a omezených možností pro aktivní pohyb.

Další informace vyplynou z možných omezení souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem. Sledujte proto fakultní web koronavirus.ff.cuni.cz a také https://ktv.ff.cuni.cz/ a Facebook KTV.

Tým KTV

Úvod > Aktuality > Výuka tělesné výchovy začíná