Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu

Tělesná výchova a sport jsou na FF UK realizovány těmito organizačními formami:

I. Prezenční tělesná výchova

Realizuje se v pravidelných výukových jednotkách 1x týdně podle semestrálního rozvrhu.
Vypsané sporty (specializace) jsou uvedeny v rozvrhu v SIS. Od akademického roku 2017 – 2018 se přihlašuje na TV pouze přes SIS. Výjimku tvoří studenti VŠUP a AVU, kteří si sport vyberou a kontaktují Mgr. Věru Hrazdírovou – vera.hrazdirova@ff.cuni.cz !

Specifickou formou prezenční TV na FF UK je možnost účasti na trénincích vybraných sportovních oddílů Vysokoškolského sportovního klubu Humanita. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři a cvičitelé. Tato forma TV umožňuje studentům věnovat se při studiu výkonnostnímu sportu a zúčastňovat se pravidelných VŠ sportovních soutěží. Podmínkou je členství ve VSK Humanita. Vybrané tréninkové hodiny VSK Humanita jsou zahrnuty v SIS.

II. Kurzy a jednorázové sportovní akce

Tato forma je alternativou prezenční TV. Za absolvování sportovně-turistických kurzů/akcí KTV v celkovém součtu 14 dnů za akademický rok lze splnit podmínky udělení zápočtu. KTV zveřejňuje na svých webových stránkách v záložce Sportovní kurzy každý semestr přehled těchto akcí s uvedením jejich délky, charakteristiky a podmínek účasti. Na kurz KTV se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím interaktivního formuláře pod vybraným kurzem.

 

PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

Ad I. Pravidelná účast ve vybrané hodině TV. Tolerance: max. 3 absence za semestr. Nahrazení hodiny je možné po domluvě s vyučujícím.
Ad II. Účast na sportovních akcích a kurzech vypsaných KTV v celkovém rozsahu 14 dní za akademický rok.

 

POZNÁMKY:

1. Nabídka TV a sportu je určena studentům všech ročníků FF UK, FSV UK, FHS UK, VŠUP a AVU.
2. Za splnění podmínek zápočtu účastí na prezenční TV získá student 2 kredity, za splnění podmínek zápočtu účastí na kurzech/akcích KTV v celkovém počtu 14 dnů získá 3 kredity.

 

Úvod > Výuka > Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu