Akademická mistrovství ČR

Akademická mistrovství pořádá Česká asociace univerzitního sportu.

Podrobnosti k jednotlivým mistrovstvím naleznete na stránce:

AM ČR 2018

Studenti FF UK – vítězové akademického mistrovství ČR – si prostřednictvím KTV FF UK mohou požádat o stipendium zvláštního zřetele ve výši cestovních výloh spojených s touto účastí.
K žádosti je nutno doložit kopii diplomu či výsledkové listiny a odpovídající účetní doklady.

Úvod > O nás > Akademická mistrovství ČR