Sdělení pro studenty FHS

Milá kolegyně, milý kolego,

těší nás Váš zájem o tělesnou výchovu realizovanou KTV FF UK a jejími lektory. KTV FF UK zajišťuje výuku především pro studenty FF UK a dále pak také pro studenty FHS, FSV a AVU. Do hodin TV se přihlašuje přes Studijní informační systém (SIS).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  1. Studenti FHS se v souladu se smlouvou mezi FF UK a FHS UK mohou přihlásit pouze do jedné neplacené hodiny tělesné výchovy. Toto opatření je zavedeno z důvodu limitované kapacity prostor, ve kterých je TV realizována a taktéž z důvodu umožnění získat zápočet a kredity i dalším studentům FF a FSV.
  2. Pokud jste student FHS a přihlásil/přihlásila jste na více neplacených hodin TV, žádám Vás tímto, abyste zrevidoval/zrevidovala svoji volbu a nadlimitní zápis/zápisy do neplacených hodin TV zrušil/zrušila.
  3. Nadále máte možnost hlásit se bez omezení do hodin TV s příplatkem. Účast studentů v hodinách tělesné výchovy s příplatkem není limitována. Informaci zda je hodina příplatková naleznete v rozvrhových lístcích ve veřejné poznámce k rozvrhu.

Za tým lektorů KTV FF UK Vám děkuji za pochopení a spolu s mými kolegy se těším na setkávání při sportu.

S pozdravem

Mgr. Vratislav Chvátal
vedoucí KTV

Úvod > Aktuality > Sdělení pro studenty FHS