Hygienická opatření k začátku výuky TV

Milé studentky, milí studenti,

studenty zapsané do hodin TV zdvořile žádáme o maximální ohleduplnost a dodržování hygienických pravidel, zejména pak na povinnost nosit respirátory mimo prostory výuky TV (chodby, šatny sportovních objektů). V případě dočasného respiračního infektu doporučujeme odložit účast na TV do odeznění příznaků. Předem vám děkujeme za pochopení.

KTV FF UK

Úvod > Aktuality > Hygienická opatření k začátku výuky TV