Nové informace k výuce tělesné výchovy

Milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 a rozhodnutí krizového štábu UK byla až do 31. 10. 2020 zrušena možnost prezenční výuky tělesné výchovy.
Z toho důvodu bude v měsíci říjnu realizována pouze on-line výuka ve vybraných hodinách TV. Formu výuky zjistíte z anotace předmětu v SIS.

V případě odvolání epidemiologických omezení budou studenti zapsaní na čekací listině informováni e-mailem odeslaným ze SIS o zahájení/pokračování výuky prezenční formou.

Náhradou za hodiny TV, které nyní nemohou být realizovány prezenčně ani on-line, jsme připravili nabídku sportovních aktivit (např. pěší a cyklo turistika, nordic walking, běh pro radost, in-line bruslení, fotbal, volejbal, tenis, softball atd.), kterých se zájemci mohou zúčastnit dobrovolně. Tuto nabídku umístíme po jejím schválení vedením FF UK na web a FB KTV a zároveň ji rozešleme všem studentům.

Doporučujeme vám sledovat také aktuální koronavirové „zpravodajství“ na fakultním webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/

Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na setkání.
Tým KTV FF UK

Úvod > Aktuality > Nové informace k výuce tělesné výchovy