Informace k podmínkám splnění zápočtu z TV

Milí studenti,

tímto vás informujeme, že i po „rozvolnění“ některých opatření proti zamezení šíření koronaviru od pondělí 27. dubna (viz jednání vlády 23. 4. 2020) nadále platí dříve vyhlášené podmínky pro alternativní splnění zápočtu z TV za letní semestr. Se souhlasem paní proděkanky pro studijní záležitosti pokračujeme v nastaveném systému distanční výuky TV a v evidenci sportovních aktivit až do konce LS, tzn. do 25. 5. 2020. V případě zájmu o zápočet z TV se student zapsaný v SIS na konkrétní sport musí ozvat lektorovi KTV, který mu poslal výzvu s podmínkami pro splnění zápočtu – viz níže extrakt z dopisu, který byl rozeslán studentům do všech hodin TV v SIS:

1. Pokud v tomto semestru usilujete o zápočet z TV, potvrďte tuto skutečnost odpovědí na e-mail pracovníka KTV, který vám toto sdělení KTV poslal. Vaše vyjádření v odpovědi musí obsahovat jednoznačné informace – viz příklad odpovědi:

Za LS 2019/20 potřebuji zápočet z TV (tenis – pátek 9 – 11:30) Jméno – příjmení – ročník – fakulta

2. S ohledem na stávající situaci jsme snížili min. požadavek pro udělení zápočtu z TV na 6 účastí.

3. Vaše docházka ze začátku semestru je podchycena a bude vám do zmíněného limitu uznána.

4. Tělesnou výchovu můžete splnit některou z následujících forem:

a) Cvičení doma
• podle námi doporučených odkazů a videí a tréninkových plánů
• podle vámi individuálně vyhledaného odkazu
• podle vaší vlastní baterie cviků

b) Cvičení (sport) v přírodě
vycházka (běh, cyklo…) s využitím aplikace schopné evidovat v chytrém mobilu aktivitu (např.
„Stopař v Mapy.cz nebo aplikace Adidas Runastic, Strava atd.)

5. Svoji účast na TV doložíte zásilkou na e-mail pracovníka KTV, který vám informaci k podmínkám pro splnění zápočtu z TV poslal. Jedná se o následné možnosti doložení vaší aktivity:

• fotka nebo video z průběhu vlastního cvičení
• záznam trasy běhu (vyjížďky) – export z mobilní aplikace

Milí studenti, věříme, že s vaším pochopením tuto nestandardní a neosobní formu realizace TV zvládneme. Děkujeme vám za trpělivost a spolupráci, přejeme vám úspěšné studium, pohodu a dobré zdraví.

Tým lektorů KTV FF UK 😊

Úvod > Aktuality > Informace k podmínkám splnění zápočtu z TV