Sdělení pro studenty PedF UK

Vážení studenti,
těší nás Váš zájem o tělesnou výchovu realizovanou katedrou tělesné výchovy na FF UK.Vzhledem ke značnému zájmu studentů o sport a TV na FF UK a limitovaným personálním a prostorovým kapacitám platí interní pravidlo, že prvních 14 dnů od zahájení zápisu do hodin TV na FF UK mají přednost v registraci kmenoví studenti FF UK a dále studenti FHS UK a FSV UK, tzn. studenti fakult, se kterými má FF UK smlouvu o spolupráci. Studenti jiných fakult se v letním semestru akademického roku 2019/2020 mohou do hodin TV uvedených v SIS hlásit pouze v případě volné kapacity nejdříve 21. února 2020.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Vratislav Chvátal, vedoucí KTV FF UK

Úvod > Aktuality > Sdělení pro studenty PedF UK