Vítáme Vás na webových stránkách Katedry tělesné výchovy FF UK

NOVINKA:
Od akademického roku 2018/2019 mají studenti možnost získat 2 kredity za semestr za absolvování sportovního kurzu v délce 5 dnů.

Výuka:
Přihlašování na TV probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), jako u všech ostatních předmětů. KTV Filozofické fakulty zajišťuje výuku TV pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV a AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky.
Zde si prohlédněte rozvrh.

Sportovní kurzy:
Nabídku sportovních kurzů naleznete v záložce Sportovní kurzy. Pod každým kurzem najdete online přihlašovací formulář.
Pro získání kreditů je třeba v SISu si zapsat kód ASZTV0083 pro kurzy v zimním semestru a kód ASZTV0084 pro kurzy v letním semestru.

Úvod > Aktuality > Vítáme Vás na webových stránkách Katedry tělesné výchovy FF UK