Rozvrh

Od akademického roku 2017/2018 funguje přihlašování na TV pouze přes Studijní informační systém (SIS), tak jako na jiné vyučovací předměty. Studenti VŠUP a AVU se přihlašují na TV emailem tajemnici katedry – vera.hrazdirova@ff.cuni.cz

Katedra tělesné výchovy Filozofické fakulty zajišťuje výuku pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV, VŠUP a AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky.

PROSBA: Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete TV navštěvovat, odhlaste se, prosím, z příslušné hodiny, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. Po 2 výukových hodinách absence bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.

Náhled na rozvrh:

Rozvrh výuky TV na ZS 2017/18

Legenda:

BLA – Jóga Blanická

BRID – Golf Černý Most

CIB – Lezecká stěna Cibulka

KOJED – Koleje a menza Opletalova

LOK – Boulderová stěna Lokal Blok

MET – Zumba palác Metro

RUZ – Fitness centrum R5

SCUK – Sportovní centrum UK

SKA – Jóga Skalka

Úvod > Výuka > Rozvrh