Výuka


Vyučované obory:

  • povinně volitelný předmět tělesná výchova

  • volitelný předmět tělesná výchova

Katedra tělesné výchovy FF UK pro studenty zajišťuje pravidelnou semestrální výuku mnoha sportovních odvětví na vícero sportovištích, tak aby studenti měli rozmanitý výběr či měli k pohybu co nejblíž.

Nejvíce hodin vyučujeme ve Sportovním centru Univerzity Karlovy – SCUK – můžete s námi vyzkoušet plavání, tenis, badminton, volejbal, basketbal, posilování, jógu, step aerobic, stolní tenis, softball, florbal, futsal, nordic walking, běh pro radost, cykloturistiku.

Výuka dále probíhá v budově Kolejí a menz Opletalova – pilates, kruhové tréninky, tai-chi, sálová kopaná.

Na specializovaných sportovištích je možnost seznámit se či vyzkoušet si např. jógu, body building, bouldering, lezení, zumbu, geocaching – podrobnější informace naleznete v Rozvrhu či v záložce Kde sportujeme.

Kromě semestrální výuky nabízí katedra sportovní vyžití i mimo výuku formou kontinuální výuky, či sportovních kurzů. Kompletní nabídku naleznete v záložce Sportovní kurzy.

KTV Filozofické fakulty zajišťuje výuku pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV, VŠUP a AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky.

PROSBA: Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete TV navštěvovat, odhlaste se, prosím, z příslušné hodiny, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. Po 2 výukových hodinách absence bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.

Úvod > Výuka