Akademická mistrovství ČR

Studenti FF UK – vítězové akademického mistrovství ČR si mohou požádat přes KTV o účelové stipendium ve výši cestovních výloh, spojených s touto účastí.
K žádosti je nutno doložit kopii diplomu či výsledkové listiny a odpovídající účetní doklady.

Úvod > O nás > Akademická mistrovství ČR