Sportovní kurzy a akce

Vstup do přehledu sportovních kurzů:  SPORTOVNÍ  KURZY

Omlouváme se, přihlašování na kursy nefunguje. Přihlašujte se pouze emailem vedoucímu kursu.

Po provedení objednávky musíte uhradit částku, která je uvedena u kurzu na KTV FF UK Jindřišská 27, 4.patro v konzultačních hodinách učitelů nebo sekretářky. Po uhrazení této částky jste teprve přihlášeni jako účastníci.

Slideshow