ROZVRH výuky TV a zápis specializace

kruhy

Vstup do rozvrhu:   ROZVRH HODIN

Výběr specializace TV a přihlášení do rozvrhu je přes login a heslo v CAS na UK, oboje získáte ve výpočetním středisku UK v Celetné. Pro studenty VŠUP a AVU platí login a heslo přidělené vlastní fakultou.

Studenti, kteří se chtějí přihlásit do více hodin TV, musí kontaktovat (emailem) lektora hodiny, o kterou mají zájem. Ten je do hodiny rád přihlásí!

Rozvrh TV je určen studentům FF, FHS, FSV, VŠUP a AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky.

Postup pro přihlašování do hodin TV:
1.
Registrace do rozvrhu tělesné výchovy na webových stránkách KTV FF UK (tj. zabezpečit si místo ve specializaci)
2. Přihlášení do SIS v termínech daných fakultou
pod příslušným kódem, který je uveden v rozvrhu u každé specializace.

PROSBA: Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete TV navštěvovat, odhlaste se, prosím, z příslušné hodiny, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. Po 2 výukových hodinách absence bez omluvy můžete být vyučujícím z hodiny vyškrtnuti.

Slideshow