Odkazy

Česká asociace univerzitního sportu

Sportovní centrum UK – Hostivař – adresář pracovníků

VSK – Horolezecký oddíl – stránky horolezeckého oddílu VSK Humanita

Fakulta humanitních studií UK – stránky Fakulty humanitních studií UK

Fakulta sociálních věd UK – stránky Fakulty sociálních věd UK

Pedagogická fakulta UK – stránka KTV Pedagogické fakulty UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK – stránka KTV Matematicko-fyzikální fakulty UK

Přírodovědecká fakulta UK – stránka KTV Přírodovědecké fakulty UK

Právnická fakulta UK – stránky Právnické fakulty UK

2. lékařská fakulta UK – stránka KTV 2. lékařské fakulty UK

1. lékařská fakulta UK – stránka KTV 1. lékařské fakulty UK

FTVS UK – stránky Fakulty tělesné výchovy a sportu UK

Česká asociace extrémních sportů

Jizera – půjčovna lodí na Jizeře

Lezec – stránky o volnolezení

Orientační běh – stránky Českého svazu orientačního běhu

Katedra pedagogiky FF UK – stránky Katedry pedagogiky FF UK

Vysoká škola uměleckoprůmyslová – stránky Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Akademie výtvarných umění – stránky Akademie výtvarných umění

Slideshow